มีสามสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยของชีวิต ได้แก่ ความหวัง การนอนหลับ และเสียงหัวเราะ

กฎ บาคาร่าความพากเพียรเท่านั้นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ และความเพียรมาจากความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะใช้วิธีการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ

กฎ บาคาร่าคืนนั้นฉันฟังพระพรหมร้องเพลงทั้งคืน มิใช่เพื่อตรัสรู้ แต่เพียงเพื่อหาลมหายใจของเธอ ในเดือนมกราคมนั้น ฉันหมุนท่ออธิษฐานทั้งหมด ไม่ใช่เพื่อการมีชัย เพียงเพื่อสัมผัสปลายนิ้วของคุณ ปีนั้น ข้าพเจ้าก้มศีรษะและโอบรับฝุ่น มิใช่เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า แต่เพื่อให้ความอบอุ่นของท่าน ในช่วงชีวิตนั้น ฉันค้นหาภูเขา 100,000 ลูก ไม่ใช่เพื่อฝึกฝนในชาติหน้า แต่เพื่อพบคุณที่ถนน ในขณะนั้น ข้าพเจ้าขึ้นสู่ความเป็นอมตะ ไม่ใช่เพื่ออายุยืน แต่เพียงเพื่ออวยพรท่านด้วยความปิติยินดีและสันติสุข

﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎

กฎ บาคาร่าอย่างช้าๆ ฉันเรียนรู้ว่าหลายครั้งเมื่อเจอเรื่องที่ไม่มีความสุข ฉันต้องไม่โหยหาความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่น และคนส่วนใหญ่จะตอบสนองอย่างเฉยเมย นั่นจะทำให้คนดูถูกมันมากขึ้นไปอีก

ผีเสื้อรักดอกไม้ และผีเสื้อจะติดตามกันตลอดไป ดอกไม้รักใบไม้ ไม่เคยเห็นหน้ากันตลอดไป บางครั้งโลกก็กว้างใหญ่จนเราไม่มีโอกาสได้เจอในชีวิตเลย มีเธอเพียงคนเดียวในโลกนี้ ฉันจะไม่หวงแหนมันได้อย่างไร?

ที่อยู่ของบทความนี้:http://www.jambo2010.org/9/842/